Dự báo Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

32°

Cảm giác như 38°
mây cụm

mây cụm

25.6°

Nhiệt độ thấp nhất

33°

Nhiệt độ cao nhất

65.5%

Độ ẩm

5.76 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.6°

Điểm ngưng

9.77

UV

1005 hPa

Áp suất

05:17/18:13

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phù Mỹ - Bình Định

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phù Mỹ - Bình Định
31.5° / 38.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phù Mỹ - Bình Định
25.7° / 26.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phù Mỹ - Bình Định
27.5° / 27.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phù Mỹ - Bình Định
29.2° / 35.6°

Dự báo thời tiết Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

33° / 38.6°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.7° / 37.6°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 67 %

mây cụm

3:00 pm

31.3° / 37.7°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 70 %

mây cụm

4:00 pm

30.2° / 37.9°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.8° / 35.5°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.7° / 33°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.3° / 32.9°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.5° / 32.9°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 31.9°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 87 %

mưa vừa

10:00 pm

27.7° / 27.7°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 87 %

mưa vừa

11:00 pm

26.9° / 26°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.6° / 27°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 am

26.3° / 26.1°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

2:00 am

27° / 26.8°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.9° / 27.8°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.9° / 27.2°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

26.1° / 26.7°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 am

26.9° / 26.2°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

27.6° / 30.5°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

28.9° / 32.6°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 76 %

mây cụm

9:00 am

30.6° / 34.8°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

10:00 am

32° / 35.2°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 am

30.9° / 35.2°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.2° / 35.1°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 77 %

mưa vừa

1:00 pm

30.4° / 35.6°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.5° / 35.4°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.3° / 35.1°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.7° / 34°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.6° / 33.2°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 82 %

mưa vừa

6:00 pm

28.9° / 32.2°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.8° / 32°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.5° / 31.6°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.3° / 31.2°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.7° / 30.2°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.3° / 27.3°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.3° / 26.4°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

26.9° / 26.7°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

26.4° / 27.9°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.4° / 27.4°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.4° / 26.4°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.5° / 26.8°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 27.5°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.3° / 26.6°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.4° / 31.6°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 33.3°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 am

29.1° / 34.8°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

11:00 am

30.3° / 34.2°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.2° / 34.7°

Thời tiết Phù Mỹ - Bình Định

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Phù Mỹ - Bình Định sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.4° / 32.8° 8.27 m/s 63% 1005 hPa 6.02 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.8° / 31.9° 3.97 m/s 69% 1007 hPa 8.53 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 26.2° / 30.2° 4.23 m/s 71% 1009 hPa 5.24 mm
T6 28/06 mưa vừa 26° / 30.2° 5.74 m/s 71% 1009 hPa 9.69 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 26.9° / 32.3° 6.07 m/s 63% 1008 hPa 2.84 mm
CN 30/06 mây đen u ám 27.2° / 36° 4.05 m/s 61% 1006 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Phù Mỹ - Bình Định

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

337.92

NH3

2.44

NO

0.44

NO2

2.19

O3

40

PM2.5

1.83

PM10

2.43

SO2

1.39