Dự báo thời tiết Dĩ An - Bình Dương 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
4.35 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
4.57 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.59 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:32 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
4.4 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:32 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
4.98 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:32 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
4.77 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Dĩ An - Bình Dương 30 ngày tới


Lượng mưa Dĩ An - Bình Dương 30 ngày tới

Thời tiết Dĩ An

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Mặt trời mọc/lặn

05:30/18:11

Nhiệt độ Thấp/Cao

26°

/

33°

Áp suất

1005 hPa

Độ ẩm

55%

wind

Tốc độ Gió

1.13 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

4.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:30 am
6:11 pm