Dự báo Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

30.5°

Cảm giác như 33°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

25.6°

Nhiệt độ thấp nhất

35.1°

Nhiệt độ cao nhất

61.3%

Độ ẩm

4.04 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.4°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:32/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bàu Bàng - Bình Dương

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bàu Bàng - Bình Dương
33.9° / 39°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bàu Bàng - Bình Dương
28° / 31.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bàu Bàng - Bình Dương
26.8° / 27.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bàu Bàng - Bình Dương
31.1° / 35°

Dự báo thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

31° / 33.5°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.9° / 33.2°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

10:00 pm

29.3° / 32.7°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

11:00 pm

29.1° / 31°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

12:00 am

28.3° / 30.4°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

1:00 am

27.4° / 29.8°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 76 %

mây cụm

2:00 am

27.6° / 28°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 79 %

mây cụm

3:00 am

26.3° / 26.5°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 81 %

mây rải rác

4:00 am

26.4° / 26.1°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 83 %

mây cụm

5:00 am

26.8° / 27.5°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 85 %

mây cụm

6:00 am

26.5° / 27.5°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mây cụm

7:00 am

28.2° / 31.6°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 79 %

mây rải rác

8:00 am

30.5° / 34.2°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

9:00 am

31.6° / 35.1°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

10:00 am

34° / 38°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

11:00 am

34.1° / 38.1°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.6° / 39.3°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.2° / 40.6°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 41 %

mây đen u ám

2:00 pm

37.8° / 41°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 39 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.7° / 40.4°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 40 %

mây đen u ám

4:00 pm

36° / 39.7°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.3° / 37.7°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.8° / 36.3°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.6° / 35.7°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.5° / 35.4°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.8° / 34.8°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.5° / 32.8°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

11:00 pm

30° / 33°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

12:00 am

28.8° / 32.6°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

1:00 am

28.8° / 31.5°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

2:00 am

28.4° / 31.4°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

3:00 am

28.2° / 31°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

4:00 am

27.6° / 30.9°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.4° / 30.8°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.7° / 30.3°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.3° / 32.1°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

8:00 am

29.9° / 34.1°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

31.2° / 35.7°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

10:00 am

32.8° / 36.9°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

11:00 am

34° / 38°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.4° / 39.5°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

1:00 pm

36° / 39.5°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

2:00 pm

34° / 38.4°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.6° / 37.4°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.5° / 37°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.7° / 36°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.3° / 35.2°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.1° / 35°

Thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bàu Bàng - Bình Dương sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.1° / 35.6° 4.31 m/s 47% 1008 hPa 0.74 mm
T3 18/06 mây đen u ám 26.7° / 37.5° 5.23 m/s 47% 1007 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.1° / 35.3° 5.82 m/s 50% 1007 hPa 0.93 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.5° / 34.8° 6.46 m/s 55% 1006 hPa 14.09 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 24.2° / 27.9° 5.29 m/s 85% 1007 hPa 6.53 mm
T7 22/06 mưa cường độ nặng 24.6° / 27.7° 6.13 m/s 78% 1007 hPa 26.41 mm

Chất lượng không khí tại Bàu Bàng - Bình Dương

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

461.43

NH3

4.36

NO

0.71

NO2

11.27

O3

20.31

PM2.5

8.18

PM10

11.12

SO2

2.92