Dự báo thời tiết Dầu Tiếng - Bình Dương 3 ngày tới

Hôm nay

23.1 oC

30.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

23.9°

/

30.8°

Độ ẩm

70.9%

Gió

7.15 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

5.05

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:38

Mặt trời lặn

18:21

T2 15/07

24 oC

29.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

23.5°

/

29.9°

Độ ẩm

78.1%

Gió

6.38 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.6°

UV

10.63

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:38

Mặt trời lặn

18:21

T3 16/07

23.1 oC

27.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Thấp/Cao

23.2°

/

27.6°

Độ ẩm

79.2%

Gió

7.48 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.8°

UV

6.05

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:39

Mặt trời lặn

18:21

Lượng mưa Dầu Tiếng - Bình Dương 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Dầu Tiếng - Bình Dương 3 ngày tới

Thời tiết Dầu Tiếng bây giờ

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:21

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

69%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

6.8 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

4.3