Dự báo Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

25.8°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.6°

Nhiệt độ thấp nhất

26.8°

Nhiệt độ cao nhất

90.7%

Độ ẩm

2.69 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23°

Điểm ngưng

4.52

UV

1008 hPa

Áp suất

05:33/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phú Giáo - Bình Dương

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phú Giáo - Bình Dương
25.9° / 27.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phú Giáo - Bình Dương
24.6° / 26.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phú Giáo - Bình Dương
25.5° / 26.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phú Giáo - Bình Dương
25.6° / 26°

Dự báo thời tiết Phú Giáo - Bình Dương hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

25.3° / 26.7°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25.8° / 26°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 pm

25.1° / 26.7°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 pm

25.1° / 26.2°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26.8°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.1° / 26.6°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26.9°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.9° / 26.1°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.7° / 26°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.2° / 26.2°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.7° / 26°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

12:00 am

25.3° / 26.3°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

1:00 am

25.5° / 26.1°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24.5° / 25.9°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24.4° / 25.7°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24.4° / 25.6°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24.9° / 25.1°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24.2° / 25°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25.7° / 26.8°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27.9° / 27.4°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

9:00 am

28.9° / 32°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 am

29.7° / 33.3°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 am

30.6° / 35.3°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.7° / 35.3°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 65 %

mưa vừa

1:00 pm

30.5° / 35.7°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 68 %

mưa vừa

2:00 pm

30.5° / 35.1°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 68 %

mưa vừa

3:00 pm

30.3° / 35.8°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 67 %

mưa vừa

4:00 pm

30° / 36°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 69 %

mưa vừa

5:00 pm

29.8° / 33.4°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.1° / 31°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 26.1°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.4° / 26.3°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.5° / 27.6°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.5° / 26.8°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.3° / 26.3°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.7° / 26.6°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.3° / 26.2°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24.2° / 25.7°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.3° / 25.7°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.5° / 25.1°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mưa vừa

7:00 am

24.7° / 25.6°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 95 %

mưa vừa

8:00 am

24.7° / 25.9°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 96 %

mưa vừa

9:00 am

24.9° / 25.7°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 95 %

mưa vừa

10:00 am

25.6° / 26.7°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Phú Giáo - Bình Dương

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Phú Giáo - Bình Dương sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.7° / 26.2° 3.92 m/s 88% 1008 hPa 6.56 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.4° / 31.6° 3.78 m/s 65% 1008 hPa 9.77 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.9° / 26.2° 2.7 m/s 92% 1010 hPa 14.16 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 24.9° / 31.9° 4.23 m/s 72% 1010 hPa 3.91 mm
T7 29/06 mưa vừa 25.5° / 32.2° 5.37 m/s 67% 1009 hPa 10.94 mm
CN 30/06 mưa vừa 26° / 32° 5.92 m/s 73% 1009 hPa 22.34 mm

Chất lượng không khí tại Phú Giáo - Bình Dương

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

447.47

NH3

2.47

NO

0.03

NO2

3.51

O3

54.96

PM2.5

8.67

PM10

9.77

SO2

1.53