Dự báo Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

31°

Cảm giác như 34°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.6°

Nhiệt độ thấp nhất

35.4°

Nhiệt độ cao nhất

60.5%

Độ ẩm

3.45 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.6°

Điểm ngưng

0

UV

1007 hPa

Áp suất

05:32/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bến Cát - Bình Dương

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bến Cát - Bình Dương
34° / 38.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bến Cát - Bình Dương
27° / 31.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bến Cát - Bình Dương
26.7° / 27.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bến Cát - Bình Dương
31.1° / 34.9°

Dự báo thời tiết Bến Cát - Bình Dương hôm nay, ngày mai theo giờ

6:00 pm

32° / 34.4°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

7:00 pm

32° / 34.4°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

8:00 pm

30.6° / 34.8°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 61 %

mưa vừa

9:00 pm

30.5° / 34°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 63 %

mưa vừa

10:00 pm

29° / 32.3°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 66 %

mây cụm

11:00 pm

28.1° / 31.3°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 70 %

mây cụm

12:00 am

27.3° / 29.9°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 74 %

mây cụm

1:00 am

27.1° / 27.5°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 77 %

mây cụm

2:00 am

26.5° / 26.2°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 80 %

mây cụm

3:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 82 %

mây cụm

4:00 am

26.1° / 28°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

5:00 am

26.6° / 27°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 27.9°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

27.8° / 30.2°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 33.5°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

9:00 am

31.1° / 35.5°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

10:00 am

33.5° / 37.3°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

11:00 am

34.3° / 39°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.5° / 39.3°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.5° / 40°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

2:00 pm

36° / 39.7°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.3° / 39.6°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.2° / 37.9°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

5:00 pm

33° / 36.6°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.6° / 35.1°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.7° / 33.4°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 69 %

mưa vừa

8:00 pm

29.8° / 33.2°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.2° / 32°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.5° / 31.8°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.8° / 31.1°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

12:00 am

28° / 30.5°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

1:00 am

27.6° / 30.9°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 84 %

mưa vừa

2:00 am

27° / 30.3°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 85 %

mưa vừa

3:00 am

27° / 30°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.2° / 27°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.2° / 26.4°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.5° / 26.2°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

27.9° / 31.6°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

29.9° / 33°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

31.2° / 36°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

32.7° / 37.8°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

11:00 am

34.3° / 38°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.3° / 39.2°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 39.2°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.7° / 38.2°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.4° / 38°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

33° / 37.8°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.6° / 37°

Thời tiết Bến Cát - Bình Dương

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bến Cát - Bình Dương sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.5° / 35.3° 4.14 m/s 47% 1008 hPa 3.95 mm
T3 18/06 mưa vừa 26.8° / 35.4° 4.67 m/s 50% 1007 hPa 1.84 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.8° / 35.5° 5.42 m/s 50% 1007 hPa 5.11 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.1° / 33.5° 5.51 m/s 70% 1008 hPa 13.01 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.7° / 27.7° 5.78 m/s 87% 1008 hPa 20.94 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.1° / 25.9° 7.1 m/s 95% 1007 hPa 23.05 mm

Chất lượng không khí tại Bến Cát - Bình Dương

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

434.32

NH3

4.33

NO

0

NO2

9.37

O3

24.42

PM2.5

7.21

PM10

8.28

SO2

2.77