Dự báo Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

31.2°

Cảm giác như 36°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.3°

Nhiệt độ thấp nhất

33°

Nhiệt độ cao nhất

61.3%

Độ ẩm

4.63 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.7°

Điểm ngưng

7.15

UV

1006 hPa

Áp suất

05:33/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tân Uyên - Bình Dương

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tân Uyên - Bình Dương
31° / 36.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tân Uyên - Bình Dương
24.8° / 26.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tân Uyên - Bình Dương
25° / 26.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tân Uyên - Bình Dương
28.1° / 31.3°

Dự báo thời tiết Tân Uyên - Bình Dương hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

31.5° / 36.2°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

11:00 am

31.8° / 36.5°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.3° / 36.5°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.1° / 36.7°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.6° / 36°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.2° / 33.8°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 77 %

mưa vừa

4:00 pm

28.5° / 34°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 78 %

mưa vừa

5:00 pm

28.4° / 31.1°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 81 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 26.7°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mưa vừa

7:00 pm

26.7° / 27.3°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.5° / 26.7°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.6° / 27°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26.9°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.5° / 26.7°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25.3° / 26.1°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26.7°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25.5°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.7° / 25.2°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 25.8°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.1° / 25.5°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.4° / 25.4°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 25°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 93 %

mưa vừa

9:00 am

25.1° / 26.8°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.2° / 26°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

11:00 am

25.8° / 26.7°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 pm

26° / 26.8°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

1:00 pm

25.5° / 26.3°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25.2° / 26.6°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.9° / 26°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.1° / 26.4°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.7° / 26.9°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.4° / 26°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.4° / 25.8°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25.5°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.2° / 25.2°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.8° / 25.5°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.1° / 25.8°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 am

24.2° / 26°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.5° / 25.8°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.5° / 25.1°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.3° / 25°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.5° / 25.2°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.3° / 25.2°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.8° / 25.6°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 25°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

25.1° / 26.2°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 am

25.7° / 26.1°

Thời tiết Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tân Uyên - Bình Dương sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.1° / 32.4° 7.69 m/s 60% 1006 hPa 8.28 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.7° / 25.9° 6.61 m/s 85% 1008 hPa 6.98 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 24.8° / 27.1° 4.22 m/s 82% 1009 hPa 5.57 mm
T3 25/06 mưa vừa 24.5° / 29.4° 4.74 m/s 82% 1008 hPa 11.21 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 24.8° / 28.7° 6.76 m/s 82% 1008 hPa 0.63 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.8° / 27.1° 4.05 m/s 78% 1009 hPa 7.84 mm

Chất lượng không khí tại Tân Uyên - Bình Dương

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

327.91

NH3

2.72

NO

0.2

NO2

5.04

O3

22.06

PM2.5

4.18

PM10

5.36

SO2

2.31