Dự báo thời tiết Bình Phước 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.1%
 • Lượng mưa
  23.97 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:11
T4 29/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.7%
 • Lượng mưa
  8.29 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:12
T5 30/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  14.59 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.5°/24.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:12
T6 31/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  13.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:12
T7 01/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  17.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:13
CN 02/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  16.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:13
T2 03/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  16.65 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:13

Lượng mưa Bình Phước 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Phước 7 ngày tới

Thời tiết Bình Phước bây giờ

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:11

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0