Dự báo thời tiết Đồng Xoài - Bình Phước 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.85 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Xoài - Bình Phước 30 ngày tới


Lượng mưa Đồng Xoài - Bình Phước 30 ngày tới

Thời tiết Đồng Xoài

mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Mặt trời mọc/lặn

05:28/18:09

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

31°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

73%

wind

Tốc độ Gió

0.93 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

2.79

Bình minh / Hoàng hôn

5:28 am
6:09 pm