Dự báo Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

29.3°

Cảm giác như 33°
mây cụm

mây cụm

25°

Nhiệt độ thấp nhất

35.4°

Nhiệt độ cao nhất

65.7%

Độ ẩm

1.66 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.2°

Điểm ngưng

6.04

UV

1009 hPa

Áp suất

05:29/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bù Đăng - Bình Phước

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bù Đăng - Bình Phước
30.6° / 34.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bù Đăng - Bình Phước
25.9° / 26.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bù Đăng - Bình Phước
25.6° / 27°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bù Đăng - Bình Phước
33° / 37.6°

Dự báo thời tiết Bù Đăng - Bình Phước hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

29.3° / 33.9°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 67 %

mây cụm

9:00 am

29.2° / 33.9°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 65 %

mây cụm

10:00 am

30.4° / 33.7°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 63 %

mây cụm

11:00 am

31.8° / 34.3°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 60 %

mây cụm

12:00 pm

32.7° / 37°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 56 %

mây cụm

1:00 pm

33.6° / 38.5°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 52 %

mây cụm

2:00 pm

35° / 39.1°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 47 %

mây cụm

3:00 pm

35.9° / 39.9°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 46 %

mây cụm

4:00 pm

34.4° / 39.3°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 49 %

mây cụm

5:00 pm

32.3° / 37.9°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 59 %

mây cụm

6:00 pm

30.2° / 34.4°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 62 %

mây cụm

7:00 pm

29° / 32.1°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.5° / 31°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.2° / 32°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.7° / 27.2°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27° / 26.7°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 28°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.7° / 26.9°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

2:00 am

25.2° / 26°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

3:00 am

25.1° / 27°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.2° / 25.8°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.9° / 25.3°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa vừa

6:00 am

25.1° / 26.8°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.3° / 26.6°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.5° / 31.9°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.3° / 33°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.1° / 36.5°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

11:00 am

32.4° / 38°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32.1° / 38.5°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.5° / 38.9°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.3° / 37.6°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.3° / 38°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.7° / 37.3°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.6° / 36.3°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 32.9°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.9° / 27.6°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.2° / 26.7°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26.8°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.3° / 26.2°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 88 %

mây cụm

11:00 pm

26.4° / 27.4°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 89 %

mây cụm

12:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.3° / 25°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.5° / 25.4°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.3° / 25.1°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.2° / 25.5°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24.9° / 25.1°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24.3° / 25.3°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

Thời tiết Bù Đăng - Bình Phước

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bù Đăng - Bình Phước sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.1° / 35.6° 2.67 m/s 60% 1008 hPa 1.13 mm
T4 19/06 mưa vừa 24° / 33° 3.52 m/s 60% 1008 hPa 8.38 mm
T5 20/06 mưa vừa 24.3° / 31° 2.73 m/s 69% 1008 hPa 16.96 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.7° / 25.7° 1.93 m/s 97% 1007 hPa 26.59 mm
T7 22/06 mưa vừa 23.4° / 25° 3.71 m/s 98% 1007 hPa 27 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 23.5° / 25.5° 3.91 m/s 94% 1008 hPa 12.18 mm

Chất lượng không khí tại Bù Đăng - Bình Phước

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

648.14

NH3

4.19

NO

3.49

NO2

14.27

O3

9.44

PM2.5

24.93

PM10

28.92

SO2

2.41