Dự báo Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

29.7°

Cảm giác như 35°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.7°

Nhiệt độ thấp nhất

33.7°

Nhiệt độ cao nhất

76.3%

Độ ẩm

2.53 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:29/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đồng Phú - Bình Phước

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đồng Phú - Bình Phước
31.5° / 36.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đồng Phú - Bình Phước
27° / 32°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đồng Phú - Bình Phước
24.3° / 25.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đồng Phú - Bình Phước
31.9° / 36.9°

Dự báo thời tiết Đồng Phú - Bình Phước hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

29° / 35.9°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.3° / 34.4°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.8° / 33.6°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.9° / 31°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

12:00 am

26.9° / 26.7°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 84 %

mây cụm

1:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 87 %

mây cụm

2:00 am

25.6° / 27°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 88 %

mây rải rác

3:00 am

25.2° / 26.8°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 88 %

mây rải rác

4:00 am

25.6° / 26°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 89 %

mây cụm

5:00 am

24.6° / 26°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 90 %

mây cụm

6:00 am

25.6° / 26.3°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 89 %

mây cụm

7:00 am

27.3° / 28°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 82 %

mây cụm

8:00 am

28.7° / 32.2°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 am

30.4° / 35°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

10:00 am

31.2° / 35.1°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

11:00 am

32.6° / 37.3°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.1° / 38.2°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.4° / 37.8°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.1° / 37.4°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.6° / 37.8°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.1° / 38.8°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

5:00 pm

32° / 37.7°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

6:00 pm

30° / 33.2°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.1° / 32°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.4° / 32.6°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.2° / 31.5°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.3° / 31°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.5° / 27.4°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 am

27° / 26.2°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

26.8° / 27°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.2° / 26.3°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 92 %

mưa vừa

3:00 am

25° / 26.6°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 95 %

mưa vừa

4:00 am

24.9° / 25.5°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mưa vừa

5:00 am

24.2° / 25.1°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa vừa

6:00 am

25.2° / 26.9°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 27.9°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27.5°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 am

28.4° / 32.4°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 am

30.5° / 34.8°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 36.1°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.4° / 37.7°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.9° / 38.3°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34° / 38.7°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.4° / 38.1°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32° / 38.8°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.7° / 35.7°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.9° / 31.5°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.1° / 31°

Thời tiết Đồng Phú - Bình Phước

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Đồng Phú - Bình Phước sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 24.9° / 33.5° 2.6 m/s 57% 1009 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 24.3° / 33.7° 3.35 m/s 55% 1008 hPa 0.22 mm
T4 19/06 mưa vừa 24.4° / 33.1° 2.92 m/s 63% 1007 hPa 14.99 mm
T5 20/06 mưa vừa 25° / 32.9° 2.52 m/s 78% 1008 hPa 15.55 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.6° / 25.3° 2.7 m/s 97% 1008 hPa 19.93 mm
T7 22/06 mưa vừa 24° / 24.3° 4.02 m/s 99% 1008 hPa 29.94 mm

Chất lượng không khí tại Đồng Phú - Bình Phước

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

414.3

NH3

3.75

NO

0

NO2

5.91

O3

21.14

PM2.5

5.51

PM10

6.29

SO2

1.03