Dự báo Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

26.3°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.5°

Nhiệt độ thấp nhất

27.8°

Nhiệt độ cao nhất

94.2%

Độ ẩm

0.71 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.6°

Điểm ngưng

3.33

UV

1007 hPa

Áp suất

05:30/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Lộc Ninh - Bình Phước

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Lộc Ninh - Bình Phước
25.4° / 26.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Lộc Ninh - Bình Phước
24° / 26°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Lộc Ninh - Bình Phước
24.7° / 25.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Lộc Ninh - Bình Phước
25.4° / 26.4°

Dự báo thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

26.5° / 26.1°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.3° / 26.5°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 am

26.2° / 26.9°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.2° / 27.3°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.9° / 31°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.7° / 31.5°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.1° / 26.2°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.9° / 27.7°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 95 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mưa cường độ nặng

6:00 pm

24.2° / 26.1°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa cường độ nặng

7:00 pm

24.8° / 25.5°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa cường độ nặng

8:00 pm

24.4° / 25°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa cường độ nặng

9:00 pm

24.7° / 26°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa cường độ nặng

10:00 pm

24.2° / 25.5°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa vừa

11:00 pm

24.9° / 25.3°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa vừa

12:00 am

24.3° / 25.5°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.7° / 26°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 25.1°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.1° / 25.8°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.7° / 24.7°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.1° / 24.8°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

23.4° / 24.4°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.2° / 25°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

23.7° / 24.7°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa vừa

9:00 am

23° / 24.1°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

24.2° / 25.1°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa vừa

11:00 am

24° / 24.5°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 pm

23.1° / 25°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 pm

24.3° / 25.7°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 25°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 pm

24.6° / 25.2°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24.2° / 24.7°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa vừa

5:00 pm

24.9° / 24°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23.4° / 24.3°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23.6° / 24.2°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.9° / 24.4°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23.8° / 24.9°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

23.7° / 24.5°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

23.4° / 24.5°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24.1°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

1:00 am

23.3° / 24.4°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

2:00 am

23.8° / 24.3°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 24.9°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.5° / 24.9°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.7° / 24.2°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 24.8°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.9° / 25.1°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.5° / 25.2°

Thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Lộc Ninh - Bình Phước sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 24° / 27.3° 4.36 m/s 92% 1007 hPa 60.26 mm
CN 23/06 mưa vừa 23.8° / 24.7° 3.89 m/s 95% 1009 hPa 13.24 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 23.3° / 26° 3.01 m/s 96% 1009 hPa 7.58 mm
T3 25/06 mưa vừa 23.4° / 27.7° 2.51 m/s 95% 1008 hPa 14.11 mm
T4 26/06 mưa vừa 23.5° / 27.1° 3.67 m/s 88% 1008 hPa 10.91 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 23.6° / 26.4° 2.12 m/s 94% 1009 hPa 9.07 mm

Chất lượng không khí tại Lộc Ninh - Bình Phước

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

357.35

NH3

1.74

NO

0.86

NO2

4.26

O3

16.67

PM2.5

4.69

PM10

6.12

SO2

1.09