Thời tiết Phú Riềng - Bình Phước theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.92 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.19 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

88%

CN 26/05
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.53

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.25 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

4.692 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

93%

T2 27/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.37

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.27

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Riềng - Bình Phước trong 12h tới

Thời tiết Phú Riềng

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.29 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

8

Bình minh / Hoàng hôn

5:27 am
6:11 pm