Thời tiết Phước Long - Bình Phước theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.84

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.24 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.15 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.16

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.97

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.87

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.01

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.04

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.68

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.93 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
6.52 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.66 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.12 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.19 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.57 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.23 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

74%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.11

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.57

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.34

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.18

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.15 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.91

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.6

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.42

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.84

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4.71 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.72 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.29 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.34 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.35 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.77 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

77%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phước Long - Bình Phước trong 12h tới

Thời tiết Phước Long

mây cụm

36°

mây cụm

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

42°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1012 hPa

Gió

0.15 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

7.9

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
6:03 pm