Dự báo thời tiết Hàm Tân - Bình Thuận 3 ngày tới

Hôm nay

24 oC

30.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

24.8°

/

30.2°

Độ ẩm

68.5%

Gió

6.76 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.8°

UV

11.19

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

T2 15/07

24.7 oC

31.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.7°

/

31°

Độ ẩm

66%

Gió

7 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.5°

UV

11.5

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

T3 16/07

23.2 oC

31.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

23.8°

/

31.6°

Độ ẩm

64.8%

Gió

7.28 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.9°

UV

12.39

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

Lượng mưa Hàm Tân - Bình Thuận 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hàm Tân - Bình Thuận 3 ngày tới

Thời tiết Hàm Tân bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

85%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

5.51 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0