Dự báo thời tiết Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 3 ngày tới

Hôm nay

24.9 oC

30.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

24.2°

/

30.8°

Độ ẩm

68.4%

Gió

6.76 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.3°

UV

11.19

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

T2 15/07

24.7 oC

31.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.1°

/

31.4°

Độ ẩm

66%

Gió

7 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

11.5

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

T3 16/07

23.8 oC

31.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

23.4°

/

31.8°

Độ ẩm

64.1%

Gió

7.28 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

12.39

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

Lượng mưa Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 3 ngày tới

Thời tiết Hàm Thuận Bắc bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

85%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

5.51 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0