Dự báo Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

30.2°

Cảm giác như 34°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.1°

Nhiệt độ thấp nhất

30.6°

Nhiệt độ cao nhất

67.9%

Độ ẩm

5.63 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.7°

Điểm ngưng

1.17

UV

1006 hPa

Áp suất

05:26/18:12

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phan Thiết - Bình Thuận

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phan Thiết - Bình Thuận
29.6° / 34.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phan Thiết - Bình Thuận
24.6° / 26.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phan Thiết - Bình Thuận
26.5° / 27.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phan Thiết - Bình Thuận
27.4° / 30.1°

Dự báo thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

30.6° / 34.6°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34.2°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.8° / 35.5°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.4° / 34°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.1° / 34.1°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32.4°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.3° / 31.9°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.1° / 30.5°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.1° / 26.2°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.3° / 26°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.4° / 26.5°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.9° / 27.2°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27° / 27.6°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.1° / 26.2°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.5° / 26.7°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.6° / 26.6°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 26.5°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

26.1° / 26.2°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.9° / 26.3°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.7° / 26°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.2° / 27.6°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.9° / 26.6°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.6° / 26.4°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24.3° / 25.9°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 26.1°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26.2°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.8° / 26.4°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 pm

25.6° / 26.1°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 pm

25.9° / 26.3°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 27°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26.7°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.3° / 26.3°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.9° / 26°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.9° / 26.7°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.3° / 26.5°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25.6° / 26.9°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

1:00 am

25.7° / 26.2°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25.2° / 26.8°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25.9° / 26.1°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 27°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

25.3° / 26.8°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

25.1° / 26°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

25.4° / 26.3°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.2° / 26.1°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.9° / 30.9° 6.82 m/s 66% 1006 hPa 4.35 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.1° / 26.1° 6.8 m/s 86% 1009 hPa 5.64 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 25.7° / 29.3° 6.77 m/s 82% 1008 hPa 1.02 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 25.2° / 29.3° 4.69 m/s 73% 1008 hPa 7.92 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 24° / 28.2° 5.11 m/s 84% 1008 hPa 1.1 mm
T5 27/06 mưa vừa 25° / 28.7° 3.96 m/s 77% 1009 hPa 13.62 mm

Chất lượng không khí tại Phan Thiết - Bình Thuận

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

554.49

NH3

1.2

NO

3.15

NO2

12.11

O3

12.62

PM2.5

7.78

PM10

8.44

SO2

1.64