Dự báo Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

26.5°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.2°

Nhiệt độ thấp nhất

28.2°

Nhiệt độ cao nhất

87%

Độ ẩm

1.58 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24°

Điểm ngưng

2.45

UV

1008 hPa

Áp suất

05:42/18:21

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Trần Văn Thời - Cà Mau

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Trần Văn Thời - Cà Mau
25.9° / 26.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Trần Văn Thời - Cà Mau
24.5° / 27°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Trần Văn Thời - Cà Mau
25.1° / 26.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Trần Văn Thời - Cà Mau
27° / 26.9°

Dự báo thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

26.2° / 26.2°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 pm

26.7° / 26.2°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 pm

26.1° / 26°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 pm

27.9° / 30.2°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.6° / 30.5°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 31.2°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.5° / 30.3°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 26.2°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 27°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.5° / 27.7°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.3° / 26.3°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.7° / 27°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

25.9° / 26.4°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26.6°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25.3° / 26.1°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.7° / 26.2°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.8° / 27°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26.8° / 26.3°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.8° / 31.1°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 33.2°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

10:00 am

30° / 34.3°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35.8°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.6° / 35.4°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 68 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 35.4°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 70 %

mưa vừa

2:00 pm

30.8° / 34.9°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 72 %

mưa vừa

3:00 pm

29.8° / 33.2°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 76 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 31.1°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.9° / 31.5°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 26.2°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.6° / 26.8°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.7° / 26.3°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.3° / 26.1°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.8° / 27°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 25.5°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.1° / 25.1°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.4° / 25.3°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 25.3°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.4° / 26.5°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25.9° / 25.7°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.6° / 25.7°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.7° / 25.5°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26.6° / 26.1°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 am

27.3° / 30.3°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 am

28.4° / 32.9°

Thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Trần Văn Thời - Cà Mau sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.5° / 28.9° 1.97 m/s 85% 1008 hPa 5.84 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.3° / 30.7° 4.79 m/s 68% 1008 hPa 11.83 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.3° / 30.1° 3.52 m/s 62% 1009 hPa 1.71 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26° / 32.6° 4.07 m/s 57% 1008 hPa 0.96 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.8° / 33.1° 5.26 m/s 53% 1008 hPa 1.01 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 26.2° / 32.5° 5.1 m/s 61% 1008 hPa 7.48 mm

Chất lượng không khí tại Trần Văn Thời - Cà Mau

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

317.9

NH3

2.87

NO

0.41

NO2

1.41

O3

40.77

PM2.5

3.68

PM10

5.07

SO2

1.4