Dự báo Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

28.3°

Cảm giác như 31°
mây thưa

mây thưa

25°

Nhiệt độ thấp nhất

34°

Nhiệt độ cao nhất

76.5%

Độ ẩm

2.52 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.8°

Điểm ngưng

0

UV

1009 hPa

Áp suất

05:40/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phú Tân - Cà Mau

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phú Tân - Cà Mau
32.9° / 37.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phú Tân - Cà Mau
26.3° / 30.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phú Tân - Cà Mau
26.6° / 27.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phú Tân - Cà Mau
29.7° / 32.7°

Dự báo thời tiết Phú Tân - Cà Mau hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

28.6° / 31.8°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 75 %

mây thưa

8:00 pm

28.1° / 31.2°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 76 %

mây thưa

9:00 pm

28.3° / 31.7°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 77 %

mây thưa

10:00 pm

28.9° / 31.6°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 78 %

mây thưa

11:00 pm

27.4° / 30°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 79 %

mây thưa

12:00 am

27.3° / 30.9°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 80 %

mây rải rác

1:00 am

27.2° / 29.3°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.5° / 26.2°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 86 %

mưa vừa

3:00 am

26.1° / 27.5°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mưa vừa

4:00 am

26.7° / 27.6°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.8° / 27.9°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mưa vừa

6:00 am

26.4° / 26.6°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

27.5° / 31.8°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

29.2° / 34.3°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 am

31° / 35.5°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

10:00 am

31.3° / 36.4°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 63 %

mây cụm

11:00 am

31.1° / 37.4°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32.6° / 37.5°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.8° / 37.3°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.6° / 36.2°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.7° / 36.4°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.9° / 36.4°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.5° / 35°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.3° / 33.3°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 31.4°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.1° / 30.8°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mây cụm

9:00 pm

27.9° / 30.6°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.7° / 30.7°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.6° / 29.4°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

12:00 am

28° / 28°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 am

26.8° / 26.9°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

2:00 am

26.6° / 26.8°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 am

26.4° / 26.9°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 26.4°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 am

26.8° / 26.2°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 26.1°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 am

28.5° / 32°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

30.4° / 34.7°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

9:00 am

31.7° / 36°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

10:00 am

33° / 36.6°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

11:00 am

33.3° / 37.1°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.5° / 37.5°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.8° / 38.1°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 51 %

mây cụm

2:00 pm

34° / 37.4°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 52 %

mây rải rác

3:00 pm

33.7° / 36.4°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 53 %

mây rải rác

4:00 pm

32.1° / 35.5°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 55 %

mây rải rác

5:00 pm

31.2° / 34°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 58 %

mây rải rác

6:00 pm

29.7° / 32.1°

Thời tiết Phú Tân - Cà Mau

Điểm sương 66 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Phú Tân - Cà Mau sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26° / 33.3° 4.68 m/s 52% 1008 hPa 2.81 mm
T3 18/06 mưa vừa 26.2° / 32.6° 5.27 m/s 60% 1008 hPa 8.09 mm
T4 19/06 mây đen u ám 27° / 33.3° 6.57 m/s 51% 1007 hPa 0 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 27.2° / 32.3° 7.06 m/s 56% 1007 hPa 2.31 mm
T6 21/06 mưa cường độ nặng 24.5° / 27° 6.61 m/s 95% 1007 hPa 68.16 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.2° / 25.6° 5.16 m/s 89% 1007 hPa 12.06 mm

Chất lượng không khí tại Phú Tân - Cà Mau

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

267.13

NH3

3.03

NO

0

NO2

2.22

O3

27.32

PM2.5

1.96

PM10

4.3

SO2

0.61