Dự báo thời tiết Cần Thơ 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.2%
 • Lượng mưa
  1.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.42 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:19
T4 19/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.3%
 • Lượng mưa
  4 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.1°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:19
T5 20/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.3%
 • Lượng mưa
  7.7 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:19
T6 21/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  36.6 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.9°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:38/18:20
T7 22/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/25.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  27.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:38/18:20
CN 23/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  19.88 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.7°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.74 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:38/18:20
T2 24/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  17.76 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.65 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:38/18:20

Lượng mưa Cần Thơ 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cần Thơ 7 ngày tới

Thời tiết Cần Thơ bây giờ

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:19

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.65 m/s

Điểm ngưng

19°

UV

11.37