Dự báo Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

32°

Cảm giác như 34°
mây thưa

mây thưa

25.3°

Nhiệt độ thấp nhất

34.7°

Nhiệt độ cao nhất

48%

Độ ẩm

5.65 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

19.7°

Điểm ngưng

11.37

UV

1007 hPa

Áp suất

05:37/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Cờ Đỏ - Cần Thơ

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Cờ Đỏ - Cần Thơ
32° / 34.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Cờ Đỏ - Cần Thơ
27.5° / 32.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Cờ Đỏ - Cần Thơ
26.4° / 26.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Cờ Đỏ - Cần Thơ
33.5° / 37.3°

Dự báo thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

32.3° / 35.4°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 48 %

mây thưa

11:00 am

32.8° / 34°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 47 %

mây thưa

12:00 pm

33.6° / 35.5°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 46 %

mây thưa

1:00 pm

33.3° / 36.6°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 45 %

mây thưa

2:00 pm

34.5° / 37.8°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 45 %

mây thưa

3:00 pm

34.1° / 38.3°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 46 %

mây rải rác

4:00 pm

34.3° / 38.5°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 48 %

mây rải rác

5:00 pm

33.2° / 37.1°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 53 %

mây rải rác

6:00 pm

31° / 35.7°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 59 %

mây cụm

7:00 pm

30.7° / 33°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 65 %

mây cụm

8:00 pm

29.3° / 34°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.2° / 33.1°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.2° / 32.9°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.2° / 32.9°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 81 %

mây cụm

12:00 am

28.5° / 32.1°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 81 %

mây cụm

1:00 am

27° / 31.9°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.7° / 30.8°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 am

28° / 30.1°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.1° / 26.2°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 88 %

mưa vừa

5:00 am

26.4° / 26.4°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.2° / 26.5°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

28° / 32.1°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

30.7° / 34.3°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

31.6° / 35.4°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

10:00 am

33.6° / 37.2°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

11:00 am

34.9° / 38.2°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.6° / 39.3°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

1:00 pm

36° / 40°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

2:00 pm

35° / 39°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.8° / 37.6°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 36.7°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.4° / 35.6°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.2° / 33.5°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

7:00 pm

30° / 32.3°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.3° / 33°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.4° / 31.5°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.8° / 31.1°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.3° / 32°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

12:00 am

28° / 31.5°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

1:00 am

28.7° / 30.3°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

2:00 am

28° / 30.7°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

3:00 am

27.8° / 29.4°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.2° / 26.3°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 84 %

mưa vừa

5:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mưa vừa

6:00 am

26.8° / 26.7°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mưa vừa

7:00 am

27.7° / 31.5°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 82 %

mưa vừa

8:00 am

29.2° / 33°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 am

31.1° / 36°

Thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Cờ Đỏ - Cần Thơ sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.1° / 34.3° 6.42 m/s 47% 1007 hPa 0.15 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.9° / 36° 7.29 m/s 47% 1008 hPa 3.5 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.4° / 34.7° 6.34 m/s 53% 1008 hPa 7.1 mm
T6 21/06 mưa vừa 25.4° / 27.1° 6.1 m/s 80% 1008 hPa 36.1 mm
T7 22/06 mưa vừa 24° / 25° 5.84 m/s 93% 1008 hPa 26.88 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.1° / 26.5° 6.74 m/s 87% 1008 hPa 19.08 mm

Chất lượng không khí tại Cờ Đỏ - Cần Thơ

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

264.59

NH3

3.59

NO

0.5

NO2

2.01

O3

33.98

PM2.5

2.11

PM10

3.04

SO2

1.3