Dự báo Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

29.1°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.3°

Nhiệt độ thấp nhất

35.3°

Nhiệt độ cao nhất

65%

Độ ẩm

3.48 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.5°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:37/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phong Điền - Cần Thơ

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phong Điền - Cần Thơ
34.2° / 39°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phong Điền - Cần Thơ
27.6° / 31.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phong Điền - Cần Thơ
26° / 28°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phong Điền - Cần Thơ
31° / 33.7°

Dự báo thời tiết Phong Điền - Cần Thơ hôm nay, ngày mai theo giờ

6:00 pm

29.3° / 32.5°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

7:00 pm

30° / 32.9°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.7° / 32.2°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.6° / 33°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 68 %

mây cụm

10:00 pm

28.2° / 31.9°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 70 %

mây cụm

11:00 pm

28° / 31.7°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 74 %

mây cụm

12:00 am

27.2° / 30°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 79 %

mây cụm

1:00 am

27.8° / 29.5°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.4° / 26°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

26.2° / 27.9°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 86 %

mây cụm

5:00 am

26° / 27.6°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mây cụm

6:00 am

26.5° / 27.9°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mây cụm

7:00 am

28.2° / 31.5°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 78 %

mây cụm

8:00 am

30.1° / 34.1°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

9:00 am

32.2° / 36.1°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

10:00 am

34° / 37.8°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 51 %

mây cụm

11:00 am

34° / 39.7°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 48 %

mây cụm

12:00 pm

35° / 39.7°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 48 %

mây cụm

1:00 pm

34.6° / 38.1°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 50 %

mây cụm

2:00 pm

35° / 39.3°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.2° / 38.5°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.5° / 36.1°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.7° / 36.6°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.8° / 34.2°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.5° / 32.2°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.8° / 32.6°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.9° / 31.4°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 pm

29° / 31°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.6° / 30.4°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.9° / 30°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.5° / 30.5°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.7° / 27°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 am

27° / 26.5°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mưa vừa

4:00 am

26.5° / 27°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 27.4°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 am

26.1° / 26.9°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

28.6° / 31.4°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 34.9°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

9:00 am

31.9° / 35.8°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

10:00 am

33.6° / 37.8°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

11:00 am

34.2° / 38°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.9° / 39°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 38°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.6° / 37°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.3° / 36.1°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.6° / 36.1°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

5:00 pm

32° / 34.4°

Thời tiết Phong Điền - Cần Thơ

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Phong Điền - Cần Thơ sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27° / 35.2° 4.3 m/s 46% 1008 hPa 0.44 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 26.3° / 35.1° 6.22 m/s 48% 1008 hPa 1.01 mm
T4 19/06 mưa vừa 27° / 34.5° 7.41 m/s 49% 1007 hPa 2.67 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 27.8° / 33.8° 7.51 m/s 54% 1008 hPa 4.94 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.9° / 27.9° 7.72 m/s 83% 1008 hPa 25.17 mm
T7 22/06 mưa vừa 25° / 25.2° 6.28 m/s 87% 1008 hPa 17.9 mm

Chất lượng không khí tại Phong Điền - Cần Thơ

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

327.41

NH3

5.02

NO

0

NO2

5.23

O3

25.69

PM2.5

3.33

PM10

5.75

SO2

1.66