Dự báo thời tiết Bình Thuỷ - Cần Thơ 3 ngày tới

Hôm nay

24.2 oC

29.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

24.9°

/

30°

Độ ẩm

78.5%

Gió

5.52 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

3.41

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:21

T2 22/07

24.1 oC

31.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.7°

/

31.9°

Độ ẩm

63.7%

Gió

6.81 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

4.09

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:21

T3 23/07

24.9 oC

31.4 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

24°

/

31.9°

Độ ẩm

67.4%

Gió

6.19 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.6°

UV

11.09

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:21

Lượng mưa Bình Thuỷ - Cần Thơ 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Thuỷ - Cần Thơ 3 ngày tới

Thời tiết Bình Thuỷ bây giờ

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:21

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

93%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1010 hPa

Gió

2.3 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0