Dự báo thời tiết Cái Răng - Cần Thơ 3 ngày tới

Hôm nay

23.4 oC

26.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

23.1°

/

26.3°

Độ ẩm

91.8%

Gió

7.37 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

3.35

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:22

T2 15/07

24.3 oC

29.2 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

79.4%

Gió

7.21 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

3.95

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:22

T3 16/07

23.4 oC

26.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

88.7%

Gió

6.03 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.3°

UV

1.58

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:22

Lượng mưa Cái Răng - Cần Thơ 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cái Răng - Cần Thơ 3 ngày tới

Thời tiết Cái Răng bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:22

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

91%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

6.65 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

1.38