Dự báo Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

28°

Cảm giác như 31°
mây cụm

mây cụm

25.8°

Nhiệt độ thấp nhất

35.4°

Nhiệt độ cao nhất

69.2%

Độ ẩm

3.59 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.7°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:37/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Ninh Kiều - Cần Thơ

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Ninh Kiều - Cần Thơ
34.3° / 39.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Ninh Kiều - Cần Thơ
27.5° / 30.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Ninh Kiều - Cần Thơ
26.3° / 27.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Ninh Kiều - Cần Thơ
30.4° / 34.1°

Dự báo thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

28.2° / 31.7°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 68 %

mây cụm

8:00 pm

29° / 31.1°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 69 %

mây cụm

9:00 pm

28.4° / 31.5°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 70 %

mây cụm

10:00 pm

28.3° / 31.3°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 71 %

mây cụm

11:00 pm

29° / 30.6°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 74 %

mây cụm

12:00 am

27.5° / 30.8°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 77 %

mây cụm

1:00 am

28° / 29.2°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.3° / 27°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.7° / 26.1°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

26.9° / 27.4°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 86 %

mây cụm

5:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mây cụm

6:00 am

26.7° / 27°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mây cụm

7:00 am

28.8° / 31.4°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 78 %

mây cụm

8:00 am

31° / 34.6°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

9:00 am

32.3° / 36.8°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

10:00 am

33.1° / 37.1°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 51 %

mây cụm

11:00 am

34.4° / 39.5°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 48 %

mây cụm

12:00 pm

34.1° / 39.6°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 48 %

mây cụm

1:00 pm

34.1° / 38.5°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 50 %

mây cụm

2:00 pm

35.9° / 40°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

33° / 38.5°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 36.3°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.6° / 36.9°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.2° / 34.4°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.8° / 32°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.1° / 33°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 pm

29° / 32°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.4° / 31.9°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.9° / 30.8°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

12:00 am

28° / 31°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.2° / 30.7°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.4° / 27.5°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.2° / 26.4°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mưa vừa

4:00 am

26.3° / 26.7°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

26.8° / 27.9°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 26.4°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

28.8° / 31.1°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 am

29.6° / 34.1°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

9:00 am

31.5° / 36°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

10:00 am

34° / 37.1°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

11:00 am

34.5° / 38.1°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

12:00 pm

35° / 39.3°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.3° / 38.3°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.7° / 37.9°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.8° / 36.8°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.3° / 37°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.3° / 35°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.7° / 33.5°

Thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Ninh Kiều - Cần Thơ sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.1° / 35.7° 4.3 m/s 46% 1008 hPa 0.44 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 26.5° / 35.8° 6.22 m/s 48% 1008 hPa 1.01 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.1° / 34.6° 7.41 m/s 49% 1007 hPa 2.67 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 27.6° / 34° 7.51 m/s 54% 1008 hPa 4.94 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.1° / 27.4° 7.72 m/s 83% 1008 hPa 25.17 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.7° / 25.5° 6.28 m/s 87% 1008 hPa 17.9 mm

Chất lượng không khí tại Ninh Kiều - Cần Thơ

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

358.15

NH3

5.28

NO

0.21

NO2

6.48

O3

23.89

PM2.5

4.77

PM10

7

SO2

2.02