Dự báo thời tiết Thốt Nốt - Cần Thơ 3 ngày tới

Hôm nay

23.8 oC

26.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

24°

/

26.1°

Độ ẩm

92%

Gió

7.37 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.5°

UV

3.35

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:22

T2 15/07

24.4 oC

29.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24.9°

/

29°

Độ ẩm

79.9%

Gió

7.21 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.5°

UV

3.95

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:22

T3 16/07

23.5 oC

26.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

23.5°

/

26.7°

Độ ẩm

89%

Gió

6.03 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.2°

UV

1.58

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:22

Lượng mưa Thốt Nốt - Cần Thơ 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thốt Nốt - Cần Thơ 3 ngày tới

Thời tiết Thốt Nốt bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:22

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

91%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

6.65 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

1.38