Dự báo thời tiết Cao Bằng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  10.33 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.4°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.26 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:34
T4 29/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.3%
 • Lượng mưa
  9.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.9°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:34
T5 30/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.4°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  23.34 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.2°/23°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:35
T6 31/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.2°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.6%
 • Lượng mưa
  0.53 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/23.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.9°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.65 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:35
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.6°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.2%
 • Lượng mưa
  2.69 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.3°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.2°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:35
CN 02/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  14.61 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.23 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:36
T2 03/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  12.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.8°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:36

Lượng mưa Cao Bằng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cao Bằng 7 ngày tới

Thời tiết Cao Bằng bây giờ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:34

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0