Thời tiết Hà Quảng - Cao Bằng theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.49 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.476 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.47

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.42 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.56

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.95

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.56

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.71 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.47 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

96%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

8.83 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.23

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.31

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.18

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.37

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.6 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.02

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

78%

T7 27/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Quảng - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Hà Quảng

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

35°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Gió

0.55 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:26 am
6:19 pm