Dự báo Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

27°

Cảm giác như 27°
mưa vừa

mưa vừa

25°

Nhiệt độ thấp nhất

32°

Nhiệt độ cao nhất

96.3%

Độ ẩm

0.53 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.6°

Điểm ngưng

0

UV

1003 hPa

Áp suất

05:10/18:41

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Quảng Hòa - Cao Bằng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quảng Hòa - Cao Bằng
29.5° / 37.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quảng Hòa - Cao Bằng
25° / 27.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quảng Hòa - Cao Bằng
25.2° / 26.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Quảng Hòa - Cao Bằng
28° / 33.7°

Dự báo thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

26.1° / 27.2°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa vừa

9:00 pm

26.5° / 27.7°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa vừa

10:00 pm

26.5° / 27.3°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa vừa

11:00 pm

26.8° / 27.7°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa vừa

12:00 am

25.6° / 27.8°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa vừa

1:00 am

25.6° / 26.4°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

2:00 am

25.4° / 26.3°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

3:00 am

25° / 26.7°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

4:00 am

25.2° / 26.2°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.9° / 26.1°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.7° / 26.1°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

25.4° / 26°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26.7°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.3° / 27.8°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.9° / 26.1°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.5° / 31.3°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.9° / 34.9°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.7° / 35.8°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.7° / 36.2°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.9° / 32.7°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31.8°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.5° / 27.9°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.1° / 26.1°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.8° / 27.7°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.3° / 26°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26.5°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.2° / 26.1°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.2° / 27°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

1:00 am

25.2° / 26.1°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

2:00 am

25.3° / 26.3°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 100 %

mưa vừa

3:00 am

25.6° / 26.1°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.5° / 26.5°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26.4°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

6:00 am

25.2° / 26°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

7:00 am

25.3° / 26.8°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.1° / 26.1°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.1° / 26.9°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

10:00 am

26.2° / 27°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.3° / 27.9°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 27.6°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.6° / 26.2°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.3° / 26.6°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.1° / 31.8°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.2° / 33.3°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.5° / 31.6°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.5° / 26.5°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.3° / 27.9°

Thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Quảng Hòa - Cao Bằng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.3° / 31.7° 1.31 m/s 80% 1003 hPa 10.81 mm
T3 18/06 mưa vừa 25.3° / 29.3° 1.32 m/s 96% 1003 hPa 12.68 mm
T4 19/06 mưa vừa 25.3° / 28.1° 1.37 m/s 95% 1003 hPa 6.6 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 25.7° / 33.3° 2.41 m/s 88% 1002 hPa 2.28 mm
T6 21/06 mưa vừa 25.8° / 31.6° 3.46 m/s 77% 1003 hPa 9.26 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.4° / 30.9° 2.68 m/s 85% 1004 hPa 7.75 mm

Chất lượng không khí tại Quảng Hòa - Cao Bằng

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

614.37

NH3

1.94

NO

0.41

NO2

9.27

O3

12.16

PM2.5

13.55

PM10

16.47

SO2

1.39