Dự báo thời tiết Hòa Vang - Đà Nẵng 3 ngày tới

Hôm nay

24.2 oC

28.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

24.6°

/

28.5°

Độ ẩm

94.6%

Gió

3.51 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

1.56

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:22

T2 15/07

24.1 oC

28 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

24.6°

/

28°

Độ ẩm

90.5%

Gió

4.76 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.5°

UV

1.96

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:22

T3 16/07

25.5 oC

30.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

25.2°

/

30.4°

Độ ẩm

68.2%

Gió

5.52 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.4°

UV

11.23

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:22

Lượng mưa Hòa Vang - Đà Nẵng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hòa Vang - Đà Nẵng 3 ngày tới

Thời tiết Hòa Vang bây giờ

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:22

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

78%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

1.54 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0