Dự báo Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

33.9°

Cảm giác như 40°
mây thưa

mây thưa

26°

Nhiệt độ thấp nhất

33.5°

Nhiệt độ cao nhất

62%

Độ ẩm

2.06 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.1°

Điểm ngưng

11.11

UV

1003 hPa

Áp suất

05:16/18:21

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
32.6° / 40°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
28° / 32.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
27.1° / 27.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
31° / 38°

Dự báo thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

33.8° / 40.1°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 62 %

mây thưa

12:00 pm

33.5° / 40.6°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 63 %

mây rải rác

1:00 pm

32.5° / 39.1°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 63 %

mây rải rác

2:00 pm

32.4° / 39.1°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 65 %

mây rải rác

3:00 pm

32.9° / 38.3°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 66 %

mây rải rác

4:00 pm

31.6° / 38.8°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 69 %

mây rải rác

5:00 pm

31.5° / 38.7°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.3° / 37°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 75 %

mây rải rác

7:00 pm

29.3° / 36.6°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28° / 34.3°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 84 %

mưa vừa

9:00 pm

28.2° / 33.8°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.2° / 32.5°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mưa vừa

11:00 pm

28.5° / 33°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 am

28° / 32.9°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 32°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.3° / 31°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

3:00 am

28° / 30.2°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.3° / 30.3°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

27.3° / 30.2°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 am

28° / 31.5°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 32.4°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

29.3° / 34°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.3° / 33.8°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.8° / 34.7°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.1° / 34.5°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.3° / 34.7°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.9° / 34.8°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.8° / 33°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.5° / 32.8°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.7° / 31.9°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.1° / 26°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 89 %

mưa vừa

6:00 pm

26.5° / 26.3°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 91 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26.5°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.5° / 28°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.9° / 28°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.1° / 26.2°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.6° / 26°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

26.2° / 27.4°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

26.1° / 28°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

26.6° / 27.9°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.1° / 26.1°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 am

26.4° / 27.6°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

26.2° / 27.9°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

26.6° / 27.9°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27.7°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

26.9° / 27°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 29.8°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

10:00 am

27.8° / 30.5°

Thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 27.7° / 33.3° 5.79 m/s 62% 1003 hPa 4.38 mm
CN 23/06 mưa vừa 26.5° / 29.1° 5.8 m/s 73% 1003 hPa 9.67 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 26.1° / 29.4° 4.88 m/s 83% 1004 hPa 0.33 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 27.6° / 28.2° 2.66 m/s 75% 1005 hPa 1.28 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.4° / 30° 4.07 m/s 68% 1004 hPa 16.74 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.2° / 28° 4.26 m/s 86% 1005 hPa 4.59 mm

Chất lượng không khí tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

424.01

NH3

2.07

NO

0.86

NO2

2.95

O3

75.9

PM2.5

14.65

PM10

17.29

SO2

3.36