Thời tiết Hải Châu - Đà Nẵng theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.07 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.59 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.23

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.31 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.12 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.26 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.98

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.93 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.92 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.14 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.8 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.73 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.46 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.31 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.41 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.52 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

91%

T2 15/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.77 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.64 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.69 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.6 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.09 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.05 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.53 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.42 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.78

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.97 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
8.08 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.86 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.72

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.61 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.04 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.05 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.79 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.95 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.99 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.92 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.98 m/s
Độ ẩm

90%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.09 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Châu - Đà Nẵng trong 12h tới

Thời tiết Hải Châu

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Gió

1.03 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

6 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:01 pm