Dự báo Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

31.2°

Cảm giác như 36°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.5°

Nhiệt độ thấp nhất

31.5°

Nhiệt độ cao nhất

67%

Độ ẩm

4.36 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.6°

Điểm ngưng

8.55

UV

1004 hPa

Áp suất

05:17/18:22

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thanh Khê - Đà Nẵng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thanh Khê - Đà Nẵng
30.3° / 36.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thanh Khê - Đà Nẵng
26.1° / 31°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thanh Khê - Đà Nẵng
27.6° / 31°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thanh Khê - Đà Nẵng
30.1° / 36.9°

Dự báo thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

31.4° / 36°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.9° / 36.7°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

3:00 pm

31° / 38°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32° / 37.3°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.6° / 36.7°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.8° / 34.8°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mưa vừa

7:00 pm

29° / 34.8°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mưa vừa

8:00 pm

28.4° / 33°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.3° / 32.4°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.8° / 31°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.2° / 30.4°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

27° / 30°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.4° / 26.6°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 26.2°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.7° / 27°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 28°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 27.3°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

26.3° / 26.4°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 30.3°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

28.5° / 32°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 am

29.8° / 34.3°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

10:00 am

30.3° / 35.3°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.3° / 36.4°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.9° / 36°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.2° / 36.3°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.5° / 37.7°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.6° / 38°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.6° / 37.9°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 35.8°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.9° / 33°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mưa vừa

7:00 pm

28.1° / 34°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.8° / 33.9°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.8° / 32°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.5° / 32.2°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.5° / 31.6°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.7° / 31.8°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.7° / 31.7°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.5° / 30.9°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 am

26.2° / 26.5°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

26.2° / 26°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

26.9° / 26.5°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

27.5° / 30.9°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 32.9°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28.8° / 33.2°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.5° / 35°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.7° / 35°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34.9°

Thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thanh Khê - Đà Nẵng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 27.8° / 31.1° 4.8 m/s 66% 1004 hPa 6.19 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.6° / 31.3° 6 m/s 73% 1007 hPa 8.02 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 26.4° / 29.1° 5.69 m/s 83% 1009 hPa 3.83 mm
T6 28/06 mưa vừa 26.2° / 30.2° 5.52 m/s 75% 1008 hPa 12.54 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 27.5° / 32° 5.14 m/s 64% 1006 hPa 2.79 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 27.9° / 35.5° 5.09 m/s 57% 1005 hPa 1.37 mm

Chất lượng không khí tại Thanh Khê - Đà Nẵng

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

494.7

NH3

2.93

NO

1.12

NO2

6.17

O3

60.68

PM2.5

5.57

PM10

7.94

SO2

3.14