Dự báo Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

30.6°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

20.2°

Nhiệt độ thấp nhất

30.5°

Nhiệt độ cao nhất

57.6%

Độ ẩm

2.41 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

20.6°

Điểm ngưng

5.31

UV

1006 hPa

Áp suất

05:23/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Buôn Đôn - Đắk Lắk

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Buôn Đôn - Đắk Lắk
28.5° / 31.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Buôn Đôn - Đắk Lắk
20° / 22.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Buôn Đôn - Đắk Lắk
22° / 21.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Buôn Đôn - Đắk Lắk
27.1° / 29.4°

Dự báo thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

30° / 31°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.5° / 32.3°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.1° / 32.6°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.9° / 31.3°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.9° / 29.5°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 75 %

mưa vừa

6:00 pm

24.8° / 25.4°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.8° / 23.2°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 pm

22.6° / 22°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.2° / 22°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

21.2° / 22.5°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

21.2° / 22.5°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

21.6° / 22.4°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

21.1° / 22.5°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

21.8° / 22.7°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

21.2° / 22.8°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

21.3° / 22.2°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

21.2° / 21.4°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

21.5° / 23°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

22.3° / 23.9°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

23.4° / 23.6°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 am

24.3° / 26°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.1° / 26.9°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.9° / 27.5°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mưa vừa

1:00 pm

26.7° / 26.1°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 82 %

mưa vừa

2:00 pm

26.2° / 26.2°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 84 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 26°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.5° / 26.8°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.9° / 26.7°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23.6° / 24.1°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mưa vừa

7:00 pm

22° / 23.8°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 98 %

mưa vừa

8:00 pm

22.9° / 23.6°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mưa vừa

9:00 pm

22.1° / 23.3°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 98 %

mưa vừa

10:00 pm

22° / 22.7°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

21.2° / 22.1°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

21.2° / 22.5°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

21.8° / 22.3°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

21.3° / 22.8°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

21.9° / 22.4°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.7° / 22.2°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

21.5° / 22.7°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

6:00 am

21.8° / 22.4°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

22.7° / 24°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 23.5°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

9:00 am

25.7° / 25.9°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

10:00 am

27.3° / 30.9°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.9° / 31.1°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.3° / 31.5°

Thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Buôn Đôn - Đắk Lắk sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 21.5° / 30.7° 2.69 m/s 61% 1008 hPa 3.07 mm
T4 26/06 mưa vừa 21.1° / 26.3° 2.37 m/s 83% 1009 hPa 17.41 mm
T5 27/06 mưa vừa 21.3° / 28.4° 1.45 m/s 70% 1010 hPa 19.13 mm
T6 28/06 mưa vừa 21.3° / 28.4° 2.13 m/s 71% 1011 hPa 11.58 mm
T7 29/06 mưa vừa 21.5° / 28.2° 2.64 m/s 70% 1010 hPa 6.31 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 21.8° / 31° 3.5 m/s 66% 1010 hPa 0.88 mm

Chất lượng không khí tại Buôn Đôn - Đắk Lắk

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

271.37

NH3

0.89

NO

0.43

NO2

1.07

O3

30.7

PM2.5

1.65

PM10

1.51

SO2

0.9