Dự báo thời tiết Cư Kuin - Đắk Lắk 3 ngày tới

Hôm nay

20 oC

24.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

Thấp/Cao

19.6°

/

24.9°

Độ ẩm

97.3%

Gió

2.87 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21°

UV

3.42

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:17

T2 15/07

20.9 oC

22.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 23°

Thấp/Cao

20°

/

22.1°

Độ ẩm

97.2%

Gió

3.27 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.4°

UV

3.05

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:17

T3 16/07

20.1 oC

23.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 24°

Thấp/Cao

20°

/

23.2°

Độ ẩm

96.3%

Gió

3.01 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

3.98

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:17

Lượng mưa Cư Kuin - Đắk Lắk 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cư Kuin - Đắk Lắk 3 ngày tới

Thời tiết Cư Kuin bây giờ

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:17

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

98%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

2.21 m/s

Điểm ngưng

21°

UV

0.78