Dự báo Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

25.9°

Cảm giác như 25°
mây đen u ám

mây đen u ám

20.2°

Nhiệt độ thấp nhất

32.1°

Nhiệt độ cao nhất

78%

Độ ẩm

1.22 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

20.1°

Điểm ngưng

0

UV

1010 hPa

Áp suất

05:21/18:14

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Ea H'leo - Đắk Lắk

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Ea H'leo - Đắk Lắk
30.5° / 33.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Ea H'leo - Đắk Lắk
23.6° / 25.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Ea H'leo - Đắk Lắk
21.1° / 22.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Ea H'leo - Đắk Lắk
29° / 30.3°

Dự báo thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 pm

25.4° / 25.1°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.8° / 25.1°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25.5°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

12:00 am

24.1° / 24.2°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

1:00 am

23.7° / 23.1°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 23.8°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 am

22.9° / 23.8°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 am

22.3° / 23.9°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 22.2°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

23.1° / 23.1°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 25.5°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

27.7° / 28.1°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

9:00 am

29.9° / 30.5°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

10:00 am

30.9° / 32.6°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.8° / 32.3°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 33.2°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 34.8°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 53 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 34.1°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.9° / 32.9°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.1° / 32.5°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.6° / 32.8°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 54 %

mây cụm

6:00 pm

27.9° / 28.2°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 67 %

mây cụm

7:00 pm

25.2° / 25.3°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 78 %

mây cụm

8:00 pm

24.6° / 25.6°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 79 %

mây cụm

9:00 pm

24.7° / 25.5°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 80 %

mây cụm

10:00 pm

24.7° / 24°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 83 %

mây cụm

11:00 pm

23.5° / 24.2°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mây cụm

12:00 am

23.7° / 23.9°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mây cụm

1:00 am

23.2° / 24.4°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 84 %

mây cụm

2:00 am

23.4° / 24.7°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

3:00 am

24.7° / 25°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 am

24.9° / 24.2°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 am

23.9° / 24.8°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 am

23.7° / 24.5°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

25.7° / 25.8°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 am

26.9° / 27°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 30.4°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

10:00 am

30.8° / 32°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

11:00 am

31.3° / 33°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 33.7°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.2° / 32°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.8° / 34.3°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 32.4°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.2° / 31.6°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.9° / 31.7°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.3° / 29.4°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.3° / 25.6°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.5° / 24°

Thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Ea H'leo - Đắk Lắk sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 22° / 32° 2.85 m/s 56% 1009 hPa 0.42 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 23° / 32° 3.14 m/s 59% 1008 hPa 1.28 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 22.8° / 32.5° 3.48 m/s 50% 1007 hPa 1.5 mm
T5 20/06 mưa vừa 22.1° / 28.6° 2.84 m/s 69% 1007 hPa 23.57 mm
T6 21/06 mưa vừa 21.4° / 22.6° 1.71 m/s 96% 1008 hPa 8.4 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 21.1° / 24.9° 2.34 m/s 92% 1008 hPa 6.14 mm

Chất lượng không khí tại Ea H'leo - Đắk Lắk

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

350.48

NH3

0.93

NO

0

NO2

5.27

O3

11.72

PM2.5

3.77

PM10

5.94

SO2

1.26