Dự báo Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

35.3°

Cảm giác như 37°
mây cụm

mây cụm

21.2°

Nhiệt độ thấp nhất

35.7°

Nhiệt độ cao nhất

40.5%

Độ ẩm

0.84 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

19.8°

Điểm ngưng

4.55

UV

1006 hPa

Áp suất

05:20/18:08

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Krông Năng - Đắk Lắk

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Krông Năng - Đắk Lắk
33.2° / 37.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Krông Năng - Đắk Lắk
21.6° / 23.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Krông Năng - Đắk Lắk
22.7° / 22.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Krông Năng - Đắk Lắk
31.6° / 34.8°

Dự báo thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai theo giờ

2:00 pm

35.7° / 37.1°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 40 %

mây cụm

3:00 pm

34.9° / 37°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 41 %

mây cụm

4:00 pm

35° / 36.3°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.2° / 34.3°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 55 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.3° / 26.8°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23.7° / 24.3°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 93 %

mưa vừa

8:00 pm

23.2° / 23.7°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22.4° / 23.3°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22.9° / 23.4°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22.9° / 24°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

12:00 am

22.2° / 23.3°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 22.7°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 22.7°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

3:00 am

21.1° / 22.7°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.2° / 22.8°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

21.7° / 22.6°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 23.7°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

23.7° / 25°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

25.4° / 26.4°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 31.9°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

10:00 am

30.6° / 32.3°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

11:00 am

31.4° / 34°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.1° / 35.9°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.6° / 35.2°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.4° / 34.8°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.3° / 33°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.5° / 33.4°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.9° / 31.8°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.8° / 26.1°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25.7°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.3° / 25.7°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23.1° / 24.6°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23.2° / 24.2°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23.7° / 23.9°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

22.4° / 23.9°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 23.2°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

2:00 am

22.2° / 23.7°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

3:00 am

22.1° / 23.3°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

4:00 am

22.1° / 23°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

21.8° / 22.4°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

22.2° / 23.4°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

24.3° / 24.6°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 26.7°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 am

29.5° / 31.9°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

30.4° / 33.6°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

11:00 am

32.7° / 34.4°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.6° / 34.9°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.4° / 33.5°

Thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Krông Năng - Đắk Lắk sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 22° / 35.5° 2.2 m/s 44% 1008 hPa 5.66 mm
CN 26/05 mưa nhẹ 21.2° / 33.9° 2.78 m/s 52% 1010 hPa 3.43 mm
T2 27/05 mưa nhẹ 22° / 32.1° 3.32 m/s 51% 1008 hPa 0.92 mm
T3 28/05 mưa nhẹ 22.7° / 31° 3.75 m/s 63% 1008 hPa 4.59 mm
T4 29/05 mưa nhẹ 22.4° / 29.9° 3.42 m/s 66% 1008 hPa 6.34 mm
T5 30/05 mưa vừa 22.5° / 28° 3.09 m/s 65% 1008 hPa 9.94 mm

Chất lượng không khí tại Krông Năng - Đắk Lắk

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

350.78

NH3

0.58

NO

1.01

NO2

1.48

O3

35.03

PM2.5

1.99

PM10

1.38

SO2

0.1