Dự báo thời tiết Krông Pắc - Đắk Lắk 7 ngày tới

Hôm nay
mưa cường độ nặng
33°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.2°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.6%
 • Lượng mưa
  13.33 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.8°/21.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.7°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.33 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:08
CN 26/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.7%
 • Lượng mưa
  5.65 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/23.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.6°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.8 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:08
T2 27/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.8%
 • Lượng mưa
  1.46 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.1°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:08
T3 28/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.6°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72%
 • Lượng mưa
  4.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/22°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.4°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09
T4 29/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.1°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71%
 • Lượng mưa
  2.36 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/23.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.6°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09
T5 30/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.6%
 • Lượng mưa
  4.03 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/23.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.4°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09
T6 31/05
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.2°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.3%
 • Lượng mưa
  0.76 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  23.1°/23.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.2°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:09

Lượng mưa Krông Pắc - Đắk Lắk 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Krông Pắc - Đắk Lắk 7 ngày tới

Thời tiết Krông Pắc bây giờ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:08

Thấp/Cao

21°

/

33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 m/s

Điểm ngưng

21°

UV

0