Thời tiết Lắk - Đắk Lắk theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.01

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.39

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.88

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.44

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.07

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

16%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.43

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

15%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.91

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

14%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.01

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

15%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4.09 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.98 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

74%

T2 15/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.42 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.03

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.25 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.46

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.13

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.2 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.82

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.2 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.29

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.44

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.9

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.77 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

76%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lắk - Đắk Lắk trong 12h tới

Thời tiết Lắk

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:59

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

39°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Gió

1.33 m/s

Điểm ngưng

19°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:59 pm