Dự báo thời tiết M'Đrắk - Đắk Lắk 3 ngày tới

Hôm nay

20.8 oC

26.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

20.9°

/

26.7°

Độ ẩm

90.3%

Gió

4.22 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

9.97

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:31

Mặt trời lặn

18:15

T6 26/07

20.1 oC

26.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

20.8°

/

26.1°

Độ ẩm

87.3%

Gió

4.82 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

12.02

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:31

Mặt trời lặn

18:15

T7 27/07

20.9 oC

27.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

20.2°

/

27.6°

Độ ẩm

77%

Gió

4.56 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.8°

UV

12.31

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:31

Mặt trời lặn

18:15

Lượng mưa M'Đrắk - Đắk Lắk 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa M'Đrắk - Đắk Lắk 3 ngày tới

Thời tiết M'Đrắk bây giờ

mưa vừa

22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

98%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

3.09 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

0