Dự báo thời tiết Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.12 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

46%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.65 m/s
Độ ẩm

46%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.54 m/s
Độ ẩm

45%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.64 m/s
Độ ẩm

46%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

47%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

43%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

47%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk 30 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk 30 ngày tới

Thời tiết Thị xã Buôn Hồ

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Mặt trời mọc/lặn

05:20/18:08

Nhiệt độ Thấp/Cao

21°

/

31°

Áp suất

1010 hPa

Độ ẩm

92%

wind

Tốc độ Gió

0.94 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:08 pm