Dự báo Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

30.6°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

21.4°

Nhiệt độ thấp nhất

31.2°

Nhiệt độ cao nhất

53.2%

Độ ẩm

2.67 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21°

Điểm ngưng

9.9

UV

1008 hPa

Áp suất

05:22/18:14

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Gia Nghĩa - Đắk Nông

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Gia Nghĩa - Đắk Nông
30.7° / 32.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Gia Nghĩa - Đắk Nông
24.1° / 25.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Gia Nghĩa - Đắk Nông
22.9° / 23°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Gia Nghĩa - Đắk Nông
30.1° / 32.4°

Dự báo thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

30° / 32.6°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 32.3°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

11:00 am

31.6° / 32.2°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.7° / 34°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.7° / 32.4°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.6° / 32°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

32° / 32.8°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.4° / 32.9°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.8° / 32.8°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

6:00 pm

28.5° / 30°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

7:00 pm

28° / 28°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.8° / 26.8°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.9° / 26.3°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.1° / 26.8°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 25.6°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 25°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

1:00 am

24.3° / 26°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

2:00 am

23.5° / 24.6°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 82 %

mây cụm

3:00 am

23.4° / 23.9°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 24°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

5:00 am

23.2° / 23.5°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

23.7° / 24.4°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 86 %

mây cụm

7:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 76 %

mây cụm

8:00 am

27.2° / 29.9°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

9:00 am

29.1° / 32.3°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 60 %

mây cụm

10:00 am

31.5° / 33.1°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 53 %

mây cụm

11:00 am

32.4° / 34.8°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 49 %

mây cụm

12:00 pm

31° / 33.7°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 52 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.9° / 33°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 33°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 55 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.7° / 32°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.8° / 31°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 30°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 26.1°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23.4° / 24.9°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22.6° / 23°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22.4° / 23.7°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22.8° / 23.2°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22.1° / 22.5°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

22.2° / 22.5°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

1:00 am

22.2° / 22.7°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

2:00 am

21.1° / 22.9°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

21.4° / 22.3°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

21.6° / 22.4°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

5:00 am

21.2° / 22.8°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mưa vừa

6:00 am

21.4° / 22.5°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mưa vừa

7:00 am

22.2° / 23.8°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 97 %

mưa vừa

8:00 am

23.9° / 24.3°

Thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 23° / 31.6° 2.93 m/s 52% 1008 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 22.7° / 32.2° 3.6 m/s 49% 1007 hPa 5.24 mm
T5 20/06 mưa vừa 21.6° / 28.1° 2.97 m/s 64% 1008 hPa 11.99 mm
T6 21/06 mưa vừa 21.1° / 23.1° 2.17 m/s 98% 1008 hPa 13.77 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 21.6° / 23.6° 2.53 m/s 96% 1007 hPa 4.16 mm
CN 23/06 mưa vừa 22° / 22° 2.52 m/s 99% 1007 hPa 11.02 mm

Chất lượng không khí tại Gia Nghĩa - Đắk Nông

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

277.84

NH3

0.58

NO

0.79

NO2

2.14

O3

22.08

PM2.5

2.3

PM10

2.54

SO2

0.15