Dự báo Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

28.4°

Cảm giác như 30°
mây đen u ám

mây đen u ám

20.3°

Nhiệt độ thấp nhất

28°

Nhiệt độ cao nhất

62.8%

Độ ẩm

3.18 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

20.1°

Điểm ngưng

6.57

UV

1008 hPa

Áp suất

05:23/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Krông Nô - Đắk Nông

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Krông Nô - Đắk Nông
27° / 30.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Krông Nô - Đắk Nông
20.5° / 23°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Krông Nô - Đắk Nông
21.5° / 21.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Krông Nô - Đắk Nông
25.3° / 26°

Dự báo thời tiết Krông Nô - Đắk Nông hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

28.7° / 30.5°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 30.9°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.4° / 30.1°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 pm

28.4° / 30.7°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 29.5°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.7° / 27°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.5° / 26.8°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.6° / 24.2°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.8° / 23.9°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23° / 23.6°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22.2° / 22.3°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

21.1° / 22.3°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 22°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

12:00 am

21.4° / 23°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

21.4° / 21.6°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

21.6° / 21.4°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

20.5° / 22°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

20° / 21.2°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

21° / 21.7°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 21.5°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

22.4° / 22.6°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 am

23.1° / 24.6°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 am

25.6° / 26.7°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 am

27.7° / 29.7°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.8° / 30.5°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 31°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 79 %

mưa vừa

1:00 pm

27° / 26.4°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 85 %

mưa vừa

2:00 pm

26.6° / 27°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 86 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 27.4°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 88 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 27.4°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 89 %

mưa vừa

5:00 pm

25.7° / 26.1°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 92 %

mưa vừa

6:00 pm

23° / 24.5°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 96 %

mưa vừa

7:00 pm

23.9° / 23.5°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 96 %

mưa vừa

8:00 pm

22.6° / 23.4°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 97 %

mưa vừa

9:00 pm

22.8° / 23.5°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mưa vừa

10:00 pm

22° / 22.1°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mưa vừa

11:00 pm

22.5° / 23°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mưa vừa

12:00 am

21.5° / 22.6°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mưa vừa

1:00 am

21.4° / 22.1°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa vừa

2:00 am

21.8° / 23°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

21.8° / 22.3°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.7° / 22.1°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

21.7° / 22.3°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 22.7°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

7:00 am

22.7° / 22.6°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

22.4° / 23.5°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

22.8° / 23.9°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 am

23.1° / 23.2°

Thời tiết Krông Nô - Đắk Nông

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Krông Nô - Đắk Nông sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 21.6° / 28.7° 3.19 m/s 63% 1008 hPa 2.76 mm
T4 26/06 mưa vừa 20° / 28.7° 2.25 m/s 70% 1009 hPa 21.55 mm
T5 27/06 mưa vừa 21.5° / 26.6° 1.29 m/s 94% 1010 hPa 13.89 mm
T6 28/06 mưa vừa 21.1° / 26.9° 1.81 m/s 89% 1011 hPa 18.86 mm
T7 29/06 mưa vừa 21.7° / 29.5° 3.02 m/s 87% 1010 hPa 10.83 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 22.5° / 29.4° 3.26 m/s 72% 1009 hPa 3.03 mm

Chất lượng không khí tại Krông Nô - Đắk Nông

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

291.09

NH3

0.89

NO

0.35

NO2

0.83

O3

33.86

PM2.5

1.84

PM10

1.44

SO2

0.3