Dự báo thời tiết Điện Biên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.7°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  7.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/24.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:44
T3 28/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.3%
 • Lượng mưa
  10.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.3°/24.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:44
T4 29/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  10.18 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/24.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:45
T5 30/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.7°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.7%
 • Lượng mưa
  1.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.1°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.75 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:45
T6 31/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.8°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  22.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.5°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.5°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:45
T7 01/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.7°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  11.27 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/23°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:46
CN 02/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  11.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:46

Lượng mưa Điện Biên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên 7 ngày tới

Thời tiết Điện Biên bây giờ

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:44

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0