Dự báo Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

29.2°

Cảm giác như 36°
mưa vừa

mưa vừa

25°

Nhiệt độ thấp nhất

33.2°

Nhiệt độ cao nhất

89.2%

Độ ẩm

0.87 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

27.8°

Điểm ngưng

3.75

UV

1004 hPa

Áp suất

05:26/18:52

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Huyện Điện Biên - Điện Biên

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Điện Biên - Điện Biên
30.6° / 39°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Điện Biên - Điện Biên
25.6° / 27.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Điện Biên - Điện Biên
27.8° / 30.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Huyện Điện Biên - Điện Biên
28.8° / 33.8°

Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

29.7° / 36.1°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 89 %

mưa vừa

10:00 am

29.2° / 36.5°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 37.6°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 79 %

mưa vừa

12:00 pm

31° / 38.3°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.4° / 39.4°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.5° / 38.2°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

3:00 pm

34° / 39.7°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.3° / 39.8°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.4° / 37.3°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.5° / 34°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.4° / 26°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.1° / 26.5°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.3° / 26.1°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.5° / 27.6°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.2° / 27.9°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 27.9°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25.6° / 26.5°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

2:00 am

25.5° / 26.1°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

25.7° / 26.5°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

25.7° / 26.9°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24.7° / 25.7°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

24.5° / 25.2°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

26.7° / 26.3°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

28.3° / 32.2°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 35.3°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 85 %

mưa vừa

10:00 am

30.7° / 38°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 82 %

mưa vừa

11:00 am

30.3° / 37.2°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 83 %

mưa vừa

12:00 pm

31° / 38.9°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 75 %

mưa vừa

1:00 pm

31.6° / 38.2°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.7° / 40°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.3° / 40.9°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.5° / 39.4°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.2° / 37.4°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.1° / 32.2°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 93 %

mưa vừa

7:00 pm

25.1° / 27°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.5° / 26.6°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.4° / 26.2°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 97 %

mây cụm

10:00 pm

24.5° / 25.3°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25.6°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.8° / 25.8°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

1:00 am

24.9° / 26°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.9° / 25°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

23.3° / 24.9°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.5° / 24.9°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

23.4° / 24.7°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

23.9° / 24.6°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

26.9° / 26.8°

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.7° / 33.5° 1.37 m/s 72% 1003 hPa 6.58 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.8° / 33.8° 1.12 m/s 75% 1003 hPa 11.99 mm
T2 24/06 mưa vừa 23.7° / 33.9° 1.27 m/s 60% 1002 hPa 16.66 mm
T3 25/06 mưa vừa 24.1° / 27.4° 0.96 m/s 97% 1003 hPa 18.99 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 23.8° / 31.7° 1.87 m/s 66% 1004 hPa 9.72 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 23.6° / 33.4° 1.24 m/s 55% 1003 hPa 7.13 mm

Chất lượng không khí tại Huyện Điện Biên - Điện Biên

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

280.38

NH3

0.85

NO

0.52

NO2

1.9

O3

15.28

PM2.5

1.99

PM10

3.07

SO2

1.04