Dự báo thời tiết Điện Biên Đông - Điện Biên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.8°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.8%
 • Lượng mưa
  6.47 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/22.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.7°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.13 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:41
T4 22/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.6°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  5.3 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.7°/23.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.9°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:42
T5 23/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.3%
 • Lượng mưa
  1.97 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.7°/23.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.9°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:42
T6 24/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  12.65 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/24.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.91 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:43
T7 25/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/25.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  8.62 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.9°/23.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.1°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.91 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:43
CN 26/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.1°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  6.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.6°/24.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.7°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  0.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:43
T2 27/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.9°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  4.7 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/24.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:44

Lượng mưa Điện Biên Đông - Điện Biên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên Đông - Điện Biên 7 ngày tới

Thời tiết Điện Biên Đông bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:41

Thấp/Cao

22°

/

27°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

4.26