Thời tiết Mường Chà - Điện Biên theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.54 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.61 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.62

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.15

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.8

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

16%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.66

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

16%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

49%

T2 15/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.35 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.32

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.16

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.37

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.12

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.39

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

74%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường Chà - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Mường Chà

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

42°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Gió

1.1 m/s

Điểm ngưng

12°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:26 pm