Dự báo Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

29.4°

Cảm giác như 33°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

22.1°

Nhiệt độ thấp nhất

29.1°

Nhiệt độ cao nhất

76.7%

Độ ẩm

1.64 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.1°

Điểm ngưng

5.71

UV

1005 hPa

Áp suất

05:26/18:52

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Mường Nhé - Điện Biên

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Mường Nhé - Điện Biên
28° / 33.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Mường Nhé - Điện Biên
23.7° / 24.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Mường Nhé - Điện Biên
24.7° / 25.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Mường Nhé - Điện Biên
25.4° / 26.2°

Dự báo thời tiết Mường Nhé - Điện Biên hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

28.8° / 33.8°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.3° / 33.5°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.4° / 33.5°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.8° / 33.9°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.9° / 35°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.3° / 34.7°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 88 %

mưa vừa

3:00 pm

28.6° / 33.7°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 94 %

mưa vừa

4:00 pm

26.2° / 26.6°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 96 %

mưa vừa

5:00 pm

26.2° / 27.3°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.1° / 26°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.3° / 26°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.8° / 25.8°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.8° / 25.6°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.8° / 25.2°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.3° / 24.4°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

12:00 am

23.5° / 24.4°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

1:00 am

23.7° / 24.8°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24.2°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

23.1° / 24.9°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.4° / 24.3°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.7° / 24.9°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24.4°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

8:00 am

25.7° / 26.7°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.3° / 26.5°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.9° / 30.9°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.7° / 31.6°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 93 %

mưa vừa

12:00 pm

27.3° / 31.9°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.3° / 32.9°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.1° / 33.6°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.2° / 31.4°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.5° / 26.3°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.5° / 26.8°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.7° / 26.5°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.7° / 25.9°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.7° / 25.9°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25.5°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 25.3°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23.7° / 24.3°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

23.9° / 24.2°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

23.2° / 24.8°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24.7°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

23.7° / 25°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.3° / 25°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

23.7° / 24.2°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

23.8° / 24°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

24.7° / 25.8°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

25.1° / 26.3°

Thời tiết Mường Nhé - Điện Biên

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Mường Nhé - Điện Biên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 23.2° / 29.3° 1.67 m/s 77% 1005 hPa 13.64 mm
T4 19/06 mưa vừa 23.4° / 28.9° 1.69 m/s 90% 1005 hPa 10.74 mm
T5 20/06 mưa vừa 23.5° / 30° 1.65 m/s 70% 1004 hPa 7.91 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 23.4° / 33.3° 1.34 m/s 57% 1001 hPa 8.47 mm
T7 22/06 mưa vừa 23° / 34.2° 1.18 m/s 53% 1001 hPa 8.9 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 25° / 33° 1.04 m/s 65% 1002 hPa 4.98 mm

Chất lượng không khí tại Mường Nhé - Điện Biên

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

267.33

NH3

1.2

NO

1.04

NO2

1.23

O3

18.38

PM2.5

2.2

PM10

2.19

SO2

1.05