Dự báo Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

29.1°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.6°

Nhiệt độ thấp nhất

34.1°

Nhiệt độ cao nhất

66%

Độ ẩm

3.04 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.6°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:30/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Cẩm Mỹ - Đồng Nai
33.7° / 38.6°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Cẩm Mỹ - Đồng Nai
27.6° / 32°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Cẩm Mỹ - Đồng Nai
26.4° / 27.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Cẩm Mỹ - Đồng Nai
31.7° / 34.5°

Dự báo thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

29.9° / 32.2°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.1° / 32.9°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.8° / 32.8°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.1° / 31.2°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

12:00 am

28.8° / 30.3°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

1:00 am

27.2° / 30°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

2:00 am

27.5° / 27.8°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

3:00 am

26.2° / 26.7°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

4:00 am

26.3° / 26.6°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 am

26.9° / 26.9°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

28.3° / 31.4°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

31° / 34.8°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

9:00 am

31.9° / 35.1°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

10:00 am

33.1° / 37.7°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

11:00 am

34.8° / 38.8°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

12:00 pm

36° / 39.5°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.3° / 40.7°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 41 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.7° / 40.8°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 40 %

mây cụm

3:00 pm

36° / 39.1°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

4:00 pm

36° / 39.6°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.8° / 38.2°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.9° / 36.6°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.3° / 35.2°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

8:00 pm

31.9° / 35.9°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.2° / 34.2°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.1° / 33.5°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.8° / 33.1°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

12:00 am

28.9° / 32.3°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

1:00 am

28.3° / 31.1°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

2:00 am

28.6° / 31.1°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

3:00 am

28.6° / 31.3°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 31.5°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 am

27.1° / 32°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.6° / 31.9°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.9° / 32.6°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

8:00 am

29.2° / 33.5°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.4° / 34.2°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.4° / 35.9°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 am

33° / 36°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.8° / 39°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.3° / 39.8°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 49 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.5° / 38°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 53 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.3° / 36.2°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.6° / 36.1°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.1° / 36.2°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.5° / 35.8°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.5° / 35°

Thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Cẩm Mỹ - Đồng Nai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây rải rác 26.1° / 34.8° 3.04 m/s 51% 1008 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 26.6° / 36.8° 4.57 m/s 48% 1008 hPa 0.11 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 28° / 34.4° 5.03 m/s 57% 1007 hPa 1.61 mm
T5 20/06 mưa cường độ nặng 25° / 33° 4.34 m/s 58% 1007 hPa 51.57 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 24.8° / 28.7° 4.89 m/s 84% 1008 hPa 9.58 mm
T7 22/06 mưa cường độ nặng 24.5° / 27° 6.03 m/s 82% 1007 hPa 32.97 mm

Chất lượng không khí tại Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

1348.7

NH3

6.91

NO

20.32

NO2

55.74

O3

0

PM2.5

38.76

PM10

51.02

SO2

44.19