Dự báo Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

29.2°

Cảm giác như 33°
mây đen u ám

mây đen u ám

25°

Nhiệt độ thấp nhất

30.9°

Nhiệt độ cao nhất

72.4%

Độ ẩm

2.46 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.3°

Điểm ngưng

5.51

UV

1006 hPa

Áp suất

05:31/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Định Quán - Đồng Nai

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Định Quán - Đồng Nai
29.3° / 34°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Định Quán - Đồng Nai
24° / 26.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Định Quán - Đồng Nai
26.5° / 26.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Định Quán - Đồng Nai
27.9° / 27.6°

Dự báo thời tiết Định Quán - Đồng Nai hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

29.4° / 33.2°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.1° / 33.4°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

11:00 am

30.7° / 34.5°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.4° / 36°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 66 %

mưa vừa

1:00 pm

30.4° / 36°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.1° / 35°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 75 %

mưa vừa

3:00 pm

28.4° / 33.5°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 79 %

mưa vừa

4:00 pm

27.1° / 31.7°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 83 %

mưa vừa

5:00 pm

27.1° / 27.2°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 87 %

mưa vừa

6:00 pm

26.9° / 27°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.7° / 26.9°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.9° / 26.5°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.2° / 26.2°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.2° / 26.4°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.3° / 26.7°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25.2° / 26.4°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

25.9° / 26°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.2° / 25.1°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.9° / 26.6°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26.3°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.4° / 26.8°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.1° / 26.2°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.7° / 26.7°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.8° / 26°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.8° / 26.2°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26.1°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25.4° / 26.4°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 pm

25.3° / 26.7°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.5° / 26.7°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.6° / 26.5°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.9° / 26.1°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.6° / 26.8°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.1° / 25°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.5° / 25.1°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

12:00 am

24.3° / 25.2°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24.6° / 25.6°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.2° / 25.2°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24.3° / 25.4°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.4° / 25.3°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.1° / 25.2°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.9° / 25.8°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.2° / 25.6°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.4° / 25°

Thời tiết Định Quán - Đồng Nai

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Định Quán - Đồng Nai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25° / 30.5° 6.51 m/s 68% 1006 hPa 10.27 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.8° / 25.5° 5.89 m/s 87% 1009 hPa 3.49 mm
T2 24/06 mưa vừa 24.1° / 27.8° 4.1 m/s 83% 1009 hPa 7.53 mm
T3 25/06 mưa vừa 24.5° / 29.2° 3.77 m/s 77% 1008 hPa 9.76 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 24.2° / 30° 6.95 m/s 84% 1008 hPa 2.16 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.2° / 26° 2.59 m/s 87% 1009 hPa 13.98 mm

Chất lượng không khí tại Định Quán - Đồng Nai

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

461.33

NH3

4.37

NO

2.16

NO2

12.45

O3

11.58

PM2.5

7.37

PM10

11.47

SO2

7.28